kronika 2016

Novoročné stretnutie členov a priaznivcov Fotoklubu
5.1.2016