akcie Fotoklubu 2013

Na vernisáži výstavy Ekofotografia v L.Mikuláši
sa zúčastnila aj delegácia Fotoklubu
18.9.2013


Cenu riaditeľky múzea dostal člen Fotoklubu Matej Uličný