akcie Fotoklubu 2013

V poľskom Krosne
sa počas tamojších Klimatov ružomberská delegácia
zúčastnila na vernisáži výstavy EUROfotoLIPTOV

23.8.2013