akcie Fotoklubu 2013

Na fotoplenéri v požskom Krosne
sa zúčastnili dvaja členovia Fotoklubu