akcie Fotoklubu 2013

Výstava prác ružomberského Fotoklubu v Šalgotarjáne
24. -26.mája 2013


Priatelia zo Šalgotarjánu nám popri výstave pripravili bohatý program