akcie Fotoklubu 2013

Návšteva výstavy predsedu fotoklubu v Šalgotarjáne
Jozefa Homogu
12.1.2013


Výstava fotografií z tvorby Jozefa Homogu pri 30. výročí jeho predsedníctva
v Nógrád Megyei Fotoklub Salgótarján