akcie Fotoklubu 2013

Novoročné stretnutie členov a priaznivcov Fotoklubu
v Panskom dome
5.1.2013