akcie Fotoklubu 2012

Novoročné stretnutie členov a priaznivcov Fotoklubu
v Panskom dome
5.1.2012