akcie Fotoklubu 2011

2. cyklus RAWfotoŠKOLY v ateliéri SUREX
spolu s predvianočnou kapustnicou
10.decembra 2011