kronika 2011

Ďalšie pokračovanie RAW fotoškoly
teraz na tenisových dvorcoch a na rezbárskych dňoch
august 2011