kronika 2011

Na akcii URBAN E.T. sa zúčastnili dvojicami
časovo posunutých fotografií aj členovia Fotoklubu
apríl 2011


Zopár dvojíc Ružomberok pred 80-100 rokmi a dnes