výstavy  2019

Autorská výstava Štefana Ižu
v Užhorode
8.8.2019