FOTOGALÉRIA  2014

Výstavy našich členov a hostí vo Fotogalérii Fotoklubu v roku 2014


Výstava fotografií
Liptovský fototrojlístok
19.12.2014 - 30.1.2015

    Výstava


Výstava fotografií
našich priateľov zo Šalgotarjánu
7.11. - 19.12.2014

    Výstava


Klubová výstava fotografií
pri 90. výročí Fotoklubu
26.9. - 7.11.2014

    Výstava


Výstava fotografií
našich priateľov z Užhorodu
15.8. - 26.9.2014

    Výstava


Výstava súťaže
RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ
4.7. - 15.8.2014

Výstava


Výstava fotografií Milana Sliačana, Fedora Polóniho
a obrazov Ireny Polóniovej
23.5. - 4.7.2014

    Výstava


Autorská výstava fotografií Jolanty KUBICA
11.4. - 23.5.2014


Výstava fotografií EUROfotoLIPTOV
 

    Výstava


Výstava fotografií z pozostalosti Ladislava Kožehubu
*2.6.1906 - †4.10.1957

    Výstava