FOTOGALÉRIA 2013

Výstava fotografií členov novohradskeho fotoklubu
zo Šalgotarjánu

14.9. -  26.10.2013