FOTOGALÉRIA  2013

Výstava Beskidského tovaryšstva fotografického z Bielska-Białej
BTF 2012

15.2. -  30.3.2013