Fotogaléria  2011

Výstava fotografií našich priateľov
Jozefa Homogu a Ilony Tóth Homogovej
z fotoklubu v Šalgotarjáne


25.11.2011 - 2.1.2012