Fotogaléria  2011

Výstava gumotlačí Kataríny Mocákovej z Prahy
a Hansa de Bruijn z Holandska


9.9. - 14.10.2011


Hans de Bruijn s manželkou

Katarína Mocáková na gumotlači Hansa de Bruijn