Fotogaléria  2011

Výstava fotografií Stanislava RAW Surového
PORTRÉTY A OSOBNOSTI


júl 2011


Vernisáž spríjemnili svojim spevom Hanka Hulejová s vnučkou...

... ako aj Miťo Bomba

Ján Pavlík pri tejto príležitosti udelil piatim osobnostiam mesta
Cenu primátora Ružomberka

Nasledovalo posedenie v Panskom dome s výborným gulášom