Fotogaléria  2011

Výstava fotografií Štefana Könözsiho
LYRIKA

12.3. -  15.4.2011


 

 

Štefan Könözsi

Výstavou fotografií LYRIKA uzatvára Štefan Könözsi jeden veľký  a výrazný tvorivý oblúk svojej fotografickej tvorby prameniacej z citlivosti vlastného ducha a počínajúcej sa práve v tejto budove Liptovského múzea v Ružomberku, kde sa po prvýkrát stretol s umeleckou fotografiou – bola to láska na prvý pohľad.  Završuje sa tak určitá životná etapa človeka tvorcu, ktorý dostal presvedčenie o svojom ďalšom smerovaní ako mladý muž, aby sa symbolicky mohol, po rokoch, vrátiť s nošou plnou žatvy a predstaviť sa ružomberskej verejnosti ako zrelý profesionál a oslovujúci autor.

Absolútny princíp presvedčivosti spája vo svojej tvorbe s jemnochvejúcim sa časom konkrétneho okamihu zachytenia takmer hmatateľnej prítomnosti. Vťahuje diváka akoby do chvile vzniku záberu presýteného atmosférou vnútorného pokoja a harmóniou kompozície. Takto buduje Konozsi aj princíp svojej osobitej poetiky. Uvoľňujúci a nekonfliktný emotívny náboj silne reflektuje zásadný životný postoj tohto autora k vonkajšiemu svetu. Silu chvíle a čaro atmosféry či nálady dokáže vnímať zvlášť silným spôsobom. Umiernenosť a zhovievavosť sa v dnešnej dobe veľmi nenosí, preto o  to viac vedia tieto hodnoty vyniknúť, keď môžu byť pretavené do umeleckého diela.  

Fotografia sa stala Štefanovi Könözsimu nielen celoživotnou pracovnou náplňou, ale aj – a najmä – láskou. Dokázal jej venovať nesmierny kus obetavosti, trpezlivosti a času. Stal komponujúcim krajinárom, predvídavým reportérom, precíznym technikom. Samozrejme aj priateľským učiteľom (Tibor Huszár) a publikujúcim autorom.  S fotografiou prešiel kus sveta, fotografoval a stretol sa s významnými osobnosťami (Ján Pavol II., Dalajláma).  Fotografia formovala jeho a on jej vtláčal svoju predstavu. Zostal však človekom uvedomujúcim si silnejších hodnôt než je on sám a jeho dielo. Rodinné putá, príroda, namáhavá práca – a Všemohúci Autor, sú vzory, ku ktorým pristupuje celý život s úctou, pokorou a obdivom.

Fotografi, ale aj ostatní, ktorí sa so Štefanom Könözsim stretli, si odniesli okúzľujúci a podnecujúci pocit. Podmanivosť takéhoto stretnutia, dúfam, bude dýchať z jeho diela aj na všetkých návštevníkov tejto výstavy.

 

                                                                                 Stanislav Surový
                                                                                 kurátor výstavy